ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมกรรโชกแรง

311

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 2 ถนนยะลา-โกตา ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าให้ความช่วยเหลือนางลลิดา  สลักคำ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกพัดแรง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกในพื้นที่

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ อย่างทันท่วงที เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกองทัพบกที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และแสดงให้เห็นถึง ห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อประชาชน

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า