ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.47 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (57,250.00)

722

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย