ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (276,189.00)

631

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย