ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.ทพ.45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (54,810.00)

582

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย