รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

270

          วันนี้ 26 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 น. ที่ อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/ หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี กระทรวงสาธารณสุขตำบล ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 จำนวน 8 ถุง ให้แก่

  1. น.ส.ตีเมาะ ปูชู อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางการทางการมองเห็น (ตาบอดทั้ง 2 ข้าง) และนายอิสมาแอ โต๊ะหลง อายุ 41 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เท้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด ณ บ้านเลขที่ 64 ม.1 บ.ลือเมาะ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
  2. นายแวหามะ สิเดะ อายุ 65 ปี เป็นผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ณ บ้านเลขที่ 58 ม.1 บ.ลือเมาะ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

3.น.ส.มารีแย สิเดะ อายุ 59 ปี ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล อาศัยอยู่กับบุตร 4 คน  ณ บ้านเลขที่ 51 ม.1 บ.ลือเมาะ ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

  1. ด.ญ.แวกรือชง แวหะยี อายุ 14 ปี เป็นผู้พิการทางสติปัญญา, ทางการเรียนรู้ และการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 45/3
  2. นายมาหะมะ มีลาเจ้ะมา อายุ 54 ปี เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนส่วนล่าง ณ บ้านเลขที่ 8 ม.3 บ.บือแนดาแด ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
  3. นายหะมะ สาแลบิง อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ป่วยทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากเคยตกต้นไม้ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ณ บ้านเลขที่ 15 ม.3 บ.บือแนดาแด ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
  4. นายนิเซ็ง สาแลปิง อายุ 86 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนส่วนล่าง และหูหนวก ณ บ้านเลขที่ 103 ม.4 บ.คางา ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และ
  5. นางแวกรือซง ยามูสะนอ อายุ 72 ปี ผู้สูงอายุ ป่วยทางการได้ยิน หูหนวก และมีฐานนะยากจน บ้านเลขที่ 19/1 ม.3 บ.บือแนดาแด ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกทัังยังสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความสุขใจและความปลาบปลื้มใจให้กับกลุ่มเปราะบาง เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเข้มงวดต่อไป โดยไม่ประมาทเพื่อให้พวกเราก้าวผ่าน วิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า