กว่า 135 ปีที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ถือกำเนิดขึ้น และเป็นแหล่งผลิตนายทหารที่มีคุณภาพไว้เพื่อปกป้องรวมทั้งพัฒนาชาติไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปีพุทธศักราช 2430

11

          ในโอกาสนี้แม้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 จะยังคงพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ด้วยอาการบาดเจ็บจากเหตุ เฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉิน ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ถวายพวงมาลัย และกล่าวคำปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระรูปของพระองค์ท่านด้วยถ้อยคำว่า “ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต” ตราบใดที่เป็นข้าราชการ เป็นบุรุษนักรบ จะยังคงรักษาอุดมการณ์เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดูแลประเทศชาติตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า