ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้า แบบเฉพาะเจาะจง (๕,๑๘๐.๐๐ บาท)

73