7 ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระเจริญ

259

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์​กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ 4 ส่วนหน้า

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค​ 4 ส่วนหน้า