ทหารพราน ลุยน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

488

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 นำโดย พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรระแงะ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำขึ้นท่วมในพื้นที่บ้านร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องมาจากฝนตกหนักติดต่อกัน โดยได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งยังได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

          สำหรับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นหัวใจหลักในการเข้าถึงประชาชนในยามที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์และเราจะไม่ทิ้งกัน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า