ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ศสว. งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118