ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ก.ค.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๙๓,๗๐๘.๐๐ บาท )

298

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.