ประกาศ กองอำ นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

576
ประกาศแผนน้ำมัน ศปพร. 835,000