รายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “ความมั่นคงทางอาหาร สู่ความสุขที่ยั่งยืน”

400

รายงานพิเศษ สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “ความมั่นคงทางอาหาร สู่ความสุขที่ยั่งยืน” ออกอากาศวันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 19.00 -19.30 น. ช่วงข่าวภาคค่ำ ทาง ททบ.5

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า