ชาวบ้านมะรือโบตก ร่วมผลิตเตียงไม้ไผ่ ส่งมอบให้แม่ทัพภาคที่ 4 สนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ร่วมสู้ภัยโควิด 19 ไปด้วยกัน

336

          วันนี้ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านในตำบล ได้ร่วมกันผลิตเตียงไม้ไผ่ จำนวนกว่า 50 เตียง มอบให้แก่ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำไปช่วยเหลือส่งต่อกระจายยังโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ที่มีความขาดแคลนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19  ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลมะรือโบตก ณ ห้องรับรองสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ และนายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่

           โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ประชาชนรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยกับเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19  โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ อสม.เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และผู้นำในพื้นที่ โดยได้ชื่นชม และขอบคุณผู้นำศาสนาที่ได้ทำความเข้าใจแนวการปฏิบัติศาสนกิจของกับประชาชนในพื้นที่ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อีกทั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลมะรือโบตกที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำเตียงไม้ไผ่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยกองทัพจะได้นำเตียงไม้ไผ่ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ส่งต่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่อไป

            ด้านนายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก กล่าวว่าการส่งมอบเตียงไม้ไผ่ในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่มีจำนวนประชาชนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต้องประสบปัญหาขาดแคลนเตียง สำหรับรองรับผู้ป่วย ซึ่งชาวตำบลมะรือโบตก ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมร่วมสู้ภัยโรคโควิด19 ไปด้วยกัน ด้วยการตระหนักเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ร่วมกันผลิตเตียงสนามจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามธรรมชาติคือไม้ไผ่ซึ่งมีความแข็งแรงคงทนถาวรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และที่สำคัญเป็นวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก โดยได้ผลิตเตียงสนามจากไม้ไผ่ จำนวน 50 เตียงส่งมอบให้แม่ทัพภาคที่ 4 นำไปมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ทั้งนี้ ชาวมะรือโบตก ยังได้ร่วมกันขอพร (ขอดูอาร์) เพื่อความเป็นสิริมงคล(บารอกัต) นำความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นำโดยชมรมโต๊ะอีมานตำบลมะรือโบตก  พร้อมแสดง ปันจักสีลัต โดยคณะนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย นำโดย นายอาดีลัน เจ๊ะแมง นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย จากบ้านมะรือโบตก ที่มีใจรักในการเล่นกีฬา ปัจจุบันประสบความสำเร็จเป็นนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4  ยังได้มอบกล่องยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19 พร้อมพบปะให้กำลังใจประชาชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่

​ศูนย์​ประชา​สัมพันธ์ กอ​งอำ​น​ว​ย​การ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ภาค​4​ส่วนหน้า​