มอบยาพระราชทานให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

173

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านกูแบบือลือดี (บ้านย่อย) หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกูแบบือลือดีฯ ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน พร้อมได้มอบชุดเวชภัณฑ์ยาพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก โดยประชาชนต่างรู้สึกดีใจ และขอบคุณที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า