เยี่ยมเยียนแสดงความเสียใจ ครอบครัวกำนันตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

323

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ที่ 2 บ้านมะนังปันยัง ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ นายซอมารี ฮูซี กำนันตำบลสามัคคี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ยังได้มอบเงิน และข้าวสาร 1 กระสอบ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจต่อครอบครอบดังกล่าว

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า