ทหารพรานไม่ทอดทิ้งประชาชน เยี่ยมผู้พิการ สร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

407

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางอุงุง  อิแม ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว และ นางเจะหมะ แซลา ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพิการสายตาเลือนราง พร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทหารจะไม่ทอดทิ้ง เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

           สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้พิการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม และให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้พิการ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน มาคอยดูแลปัญหาสุขภาพครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ยังสร้างความดีใจ ให้กับญาติผู้พิการด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า