แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา พร้อมอวยพรปีใหม่ ก่อนหารือข้อราชการสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนใต้

51

           วันนี้ 15 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีกับนายอับดุลบาซิ  เจ๊ะมะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมถือโอกาสอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญอันเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป

           แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า “ในวันนี้ถือโอกาสมาแสดงความยินดี และพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ 2567 ให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา และคณะทำงาน เพื่อร่วมพูดคุยหารือสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สิ่งไหนที่ถือเป็นการปฏิบัติและสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่โดยส่วนรวมจะยึดมั่นและคงปฏิบัติต่อไป แต่ยังคงอาศัยความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้นำศาสนาเป็นหลักสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะถึงนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทุกกิจกรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนาในเรื่องของการรณณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งปัจจุบันนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งดำเนินการบำบัด โดยใช้ศาสนาเป็นหลัก ผู้นำศาสนาจะเป็นกำลังสำคัญในพื้นที่ ในการเป็นผู้นำทางความคิด ให้แนวคิด ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตามคำสอนตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดีตลอดมา”

         ด้าน นายอับดุลบาซิ  เจ๊ะมะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะทำงานด้านความมั่นคง ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และพบปะพูดคุย รวมทั้งนำของขวัญปีใหม่มามอบให้กับกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา โดยได้กล่าวชื่นชมการทำงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา สิ่งไหนที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนและนำความสงบสุขมาสู่พื้นที่ก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้ร่วมกันขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ขอให้การทำงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ราบรื่น และประสบความสำเร็จนำความสันติสุขกลับมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า