ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,500.00 บาท)

28

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.