ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,000.00 บาท)

25

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.