ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัติโนมัติพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙,๖๕๐.๐๐ บาท )

472

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.