รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “Community Isolation ค่ายสิรินธร” ออกอากาศ  วันจันทร์ ที่ 23 ส.ค.64 ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5

286

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า