ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับรอง หลังคาคลุมทางเดิน บันไดขึ้นอาคาร ฉก.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท )

117

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.