ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ นฝต.ขกท.สน.จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔๘๓,๔๐๐.๐๐ บาท )

155

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.