ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

237

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.