ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อ รับ – ส่ง กำลังพลลาพักตามวงรอบของหน่วย พัน.ร.เชิงรุก ประจำเดือน ธ.ค.63 (ห้วง 1 – 15 และ 15 – 30 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (120,000.00)

612

ฉก.อโณทัย