ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อ รับ – ส่ง กำลังพลลาพักตามวงรอบของหน่วย ร้อย.ปชด.ที่ 4 ประจำเดือน ธ.ค.63 (ห้วง 5 – 14 และ 15 – 24 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (40,000.00)

498

ฉก.อโณทัย