ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อ รับ – ส่ง กำลังพลลาพักตามวงรอบของหน่วย บทบ.อโณทัย ประจำเดือน ธ.ค.63 (ห้วง 10 – 19 และ 20 – 29 ธ.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,000.00)

660

ฉก.อโณทัย