ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๔๔ ( เพิ่มเติม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๔๙,๙๔๐.๐๐ บาท )

194

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.