ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙๕,๑๘๘.๓๐ บาท )

149

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.