ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙๕,๑๘๘.๓๐ บาท )

228

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.