ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๐,๕๕๓.๙๒ บาท )

166

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.