ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗๓,๗๖๙.๙๒ บาท )

315

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.