ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ สล.คปต.สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค.๖๕ – มี.ค.๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

157