คลิป!! โลฮาน LoHan สุนัขทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์บังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

366

“ถ้าไม่มีน้องสุนัขโลฮานในวันนั้น

พวกเราคงจะมีคนเสียชีวิต”

สุนัขทหาร

โลฮาน

รักเธอประเทศไทย