ติดตามการปฏิบัติของที่บังคับการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

674

        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายจาก พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติของที่บังคับการทางยุทธวิธีหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมบังคับบัญชาและติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        ด้าน พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่าสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อให้การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของกำลังพลในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จึงได้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษเข้ามาเสริมในการปฏิบัติให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือหน่วยและลดการสูญเสีย ขอให้กำลังพลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท เกาะติดพื้นที่ บังคับใช้ฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และสร้างความรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย การดูแลเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบตามหลักมนุษยธรรมอย่างทันท่วงที ตลอดจนการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยขอให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ยึดถือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า