ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมประตูสำนักงาน และติดตั้งฟิล์มฝ้ากระจก สปช.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕,๒๘๐.๐๐ บาท )

263

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.