ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท )

327

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.