“เมื่อใดที่ประชาชนเป็นทุกข์.. เราก็ทุกข์ไปด้วย… เพราะประชาชน.. คือ พี่น้องของเรา… ครอบครัวของเรา.. ที่เราต้องดูแลอย่างเต็มที่..”

473

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า