เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 

511

        พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4  และ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะยะลาที่ 12  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ไม่สามารถเดินทาง ไปจับจ่ายใช้สอย ได้อย่างสะดวก เมื่อวานเป็นวันแรกของการล็อกดาวน์พื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ในบางส่วน จึงเล็งเห็นถึงความยากลำบากนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ได้พบ  5 ครัวเรือน  ในพื้นที่เขตเมือง  ซึ่งมีความเดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือ  ขาดแคลนทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  จึงเดินทางพร้อมจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา เข้าพบปะและเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงและญาติผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

        ทั้งนี้ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4  ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่และยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ต้องไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมให้กำลังใจครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19  ในชุมชนเขตอำเภอเมืองยะลา นอกจากนี้ยังร่วมรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและการรณรงค์ ให้ฉีดวัคซีน แนะนำการลงทะเบียนฉีดวัคซีน การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของจังหวัดยะลา โดยประชาชนในพื้นที่ได้ลงทะเบียน มีความพร้อมที่จะรับการฉีดวัคซีน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจยะลา