หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

281

        วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่งมอบบ้าน ตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน ให้แก่ นายฟอง  เดินพรม  ณ  บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนชุดเครื่องนอน และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัว

        พร้อมกันนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และเยี่ยมให้กำลังใจชุดแพทย์เคลื่อนที่ ที่มาให้บริการประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 443 พร้อมด้วย ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อสม. และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลนั่นคือช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มีฐานะยากจนและได้รับความเดือดร้อน โดยมีคณะกรรมการสภาประชาธิปไตยตำบล เป็นผู้คัดเลือกประชาชนที่มีความยากลำบากในพื้นที่ เข้าโครงการฯ ดำเนินการให้การช่วยเหลือทั้งซ่อมแซม และสร้างบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ มาให้บริการวัดสายตาและบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน Covid – 19 เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่ประชาชนอีกด้วย

        ด้านนายฟอง  เดินพรม เจ้าของบ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจและตื้นตันใจมากที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลาให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ยากไร้ ด้วยการซ่อมแซมบ้าน ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันในวันนี้ ทำให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า