มอบถุงยังชีพช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

134

        พันเอก ยุทธนาม  เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกับ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 200 ถุง เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อีกด้วย

        ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า