ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย บก.ฉก.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗,๗๘๐.๐๐ บาท )

230

ฉก.อโณทัย