ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท )

14

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.