“กองทัพบก เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย COVID-19 เราพร้อม.. ที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกคน ทุกสถานการณ์.. เราไม่เคยทอดทิ้งประชาชน.. ขอให้ผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

19

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า