ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประจำอาคารที่พักกำลังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๖,๙๗๘.๐๐ บาท )

15

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.