เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ออกปราบปรามการกระทำความผิด ว่าด้วยกฎหมายการบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

458

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อปราบปรามการกระทำผิดทางกฎหมายว่าด้วย เรื่องป่าไม้ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวตรวจพบการกระทำความผิด พรบ.ป่าไม้ โดยการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในขั้นต้นทำการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อดำเนินการจับกุมต่อไป

        ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม เข้า-ออก พื้นที่ ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือปัตตานี นราธิวาส สงขลา หรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

        หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นการกระทำผิด พรบ.ป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือ สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า