“ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประชาชนอย่าได้กังวลใจ เราพร้อมอยู่เคียงข้าง และดูแลช่วยเหลือประชาชน เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”

369

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า