แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเข้มดูแลเกณฑ์ทหาร ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังมีการระบาดระลอก 3

20

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 จากกรณีมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 เกิดขึ้น โดยมีการแพร่กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ล่าสุด พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งหน่วยตรวจคัดเลือกทหารในพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพภาคที่ 4 ปรับมาตราการดูแลเข้มงวดการตรวจคัดเลือกทหาร ยกระดับป้องกันโควิด-19 เน้นชี้แจงทำความเข้าใจผู้มาตรวจคัดเลือกและญาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรการร่วมกันอย่างเคร่งครัด ขณะที่ พบบางพื้นที่ผู้ที่มีหมายเรียก ไม่สามารถเข้ารับการตรวจคัดเลือกได้เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

        พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า หลังมีการประกาศของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวานนี้ เกี่ยวกับแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 3 ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาคเพิ่มมาตรการดูแลการตรวจเลือกทหารเป็นพิเศษ  สำหรับหน่วยตรวจเลือกในความดูแลของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งกระจายครอบคลุมอยู่พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้หน่วยคัดเลือกทหารทุกหน่วยเข้าตรวจสอบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้ให้มีการแยกสถานที่ออกจากผู้มาตรวจคัดเลือกปกติ รวมถึงผู้ที่ขอยื่นผ่อนผันก็จะใช้มาตรการเดียวกัน นอกจากนี้ให้จัดการเว้นระยะห่าง ลดความแออัด และย่นระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ และจัดช่องทางเข้า-ออกหน่วยตรวจเลือก เพียงช่องทางเดียว โดยมีจุดตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วนของญาติที่มาให้กำลังใจ ก็ได้ขอความร่วมมือ ให้อยู่บริเวณด้านนอกหน่วยตรวจเลือก โดยได้มีการจัดสถานที่รองรับอำนวยความสะดวกไว้พร้อม นอกจากนี้ได้ให้กรรมการหน่วยประจำหน่วยตรวจคัดเลือก นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ที่มาเข้ารับการตรวจคัดเลือกในวันถัดไปเพื่อให้รับทราบและเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยน

        สำหรับกลุ่มผู้ที่มีหมายเรียกที่เป็นผู้ไปสัมผัสยังสถานที่เสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องเข้ากักตัว Quarantine สังเกตอาการ  14 วัน ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการตรวจคัดเลือกได้นั้น ก็ให้ผู้ปกครองมาแจ้งยังหน่วยให้รับทราบ ซึ่งจะมีการสอบสวนหาข้อสรุป ในเบื้องต้นไม่ถือว่ามีความผิด อาจจะให้เข้ามาตรวจคัดเลือกในปีถัดไป ซึ่งได้มีการเตรียมการไว้พร้อมแล้ว เพราะเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องระวังป้องกันตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในมาตรการที่กองทัพภาคที่ 4 ได้ดูแลดำเนินการ ณ ขณะนี้ เพื่อให้การตรวจคัดเลือกทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า