ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 184,600.00 บาท )

61

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.