“กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ตรวจเข้มแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย”

648

     วันที่ 18 ก.ค. 63 ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่เดินเท้าตามภูมิประเทศ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำโก-ลก ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อนำมาปรับแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการลักลอบก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

     ทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 เน้นย้ำให้ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทุกชุดปฏิบัติการยังคงเข้มงวด และตรึงกำลังไว้ให้หนาแน่นตลอดแนวพื้นที่รับผิดชอบ  ป้องกันการข้ามผ่านแดนแบบผิดกฎหมาย (ช่องทางธรรมชาติ) และการสกัดกั้นไม่ให้มีการขนสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ ณ พื้นที่ริมแม่น้ำโก-ลก อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส